Impresszum

 
Elérhetőségeink:

Cím: 9072 Nagyszentjános, Arany János utca 57.
Telefon: +36 96 200 320
SMS: +36 20 468 3257
E-Mail: kapcsolat@richardradio.hu

Reklám, szolgáltatás

Cím: 9072 Nagyszentjános, Arany János utca 57.
Telefon: +36 96 200 320
E-Mail: reklam@richardradio.hu

Elnök: Baloghné Varga Eszter
Alelnök: Varga Lászlóné
Főszerkesztő-műsorvezető: Balogh Richárd
Kommunikációs és Adminisztrációs Osztály vezetője (budapesti központ): Kiss Anna

Üzemeltető:

Richárd Rádió Non-Profit Médiaszolgáltató Egyesület

Cím: 9072 Nagyszentjános, Arany János utca 57.
E-mail: kapcsolat@richardradio.hu
Web: www.richardradio.hu
Telefon: +36 96 200 320
Fax: +36 96 200 321
Levélcím: 9072 Nagyszentjános, Arany János utca 57.
Adószám: 18906956-1-08
Cégjegyzékszám: 08-02-0062945
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék

Munkatársaink az etikai kódexben foglaltak szerint végzik munkájukat.

Adatvédelmi Központ

Push Szolgáltatás

A süti csak a Szolgáltatásra történő feliratkozás esetén kerül a számítógépre.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a push szolgáltatásra történt feliratkozása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon és az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) összhangban kezelje. Az adatkezelés célja: Bejegyzések közzétételéről történő értesítő push üzenet küldése Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

Hirdetések

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
https://policies.google.com/

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

Statisztika készítés

A www.richardradio.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik)
működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak:
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu